Zoek

Bestrijding ongewenste bacteriën

Biologische bestrijding ongewenste bacteriën voorkomt grote schade

Biologische bestrijding ongewenste bacteriën voorkomt grote schade. Er lopen momenteel verschillende mooie projecten voor Presscon Solutions. Zo zetten we bijvoorbeeld stikstof in bij het bestrijden van micro-organismen.

“Onze generatoren produceren stikstof om zuurstof te verdrijven. En zijn daarmee een oplossing voor bedrijfstakken die nadelige gevolgen ondervinden van de effecten van het zuurstof molecuul. Denk hierbij aan corrosie in leidingwerk in kassen, brand in koel- vrieshuizen en datacenters of aantasting van poot- en consumptiegoederen door micro-organismen. Een aerobe bacterie is een organisme dat zuurstof nodig heeft voor zijn stofwisseling en richt veel schade aan. Als we zuurstof verdrijven met onze stikstofgenerator, sterven deze micro-organismen af.”

Nieuw in branche van ongediertebestrijding

Op de vraag of dit nieuw is, antwoordt Vink: “Dat micro-organismen afsterven zonder zuurstof is niet nieuw. Hoe wij ruimtes bewerken door stikstof in te blazen en daardoor het zuurstofniveau in die ruimtes verlagen, is wel nieuw in deze branche. Een groot aantal andere branches is bekend met deze techniek, maar op gebied van ongediertebestrijding is het een nieuwe methode.

Testen succesvol afgerond

Met een aantal projecten bouwde Presscon Solutions ervaring op in het bestrijden van micro-organismen. “We hebben nu ervaring met micro-organismen, zoals ritnaalden en galmijten. Zo behandelen we momenteel bulk partijen besmette poot- en consumptiegoederen, zoals bijvoorbeeld mais en bollen. In de ruimte waar deze goederen in bulk liggen opgeslagen, brengen we het zuurstofniveau omlaag. Dat bereiken we door hier stikstof met een hoge zuiverheid in te blazen. Een aantal projecten en testen is succesvol afgerond. Het wijst uit dat de techniek afdoende is en aanwezige micro-organismen zoals ritnaalden en galmijten, in deze omstandigheden afsterven. We blijven verder testen om onze klanten te helpen grote schades te voorkomen!”

Behandeling op locatie

Bij de behandeling van poot- en consumptiegoederen praat je over bulkpartijen. “Groot voordeel van onze techniek is dat wij goederen op locatie behandelen. Partijen verplaatsen geeft namelijk kans op kruisbesmetting. Onze generator produceert stikstof op locatie. Samen met onze klant onderzoeken we waar, wanneer en met welke frequentie behandeling nodig is. Opslag en verwerking is immers bij iedere klant anders. Met Presscon Solutions bedenken en bouwen we een oplossing op maat.”

Biologisch alternatief

De noodzaak voor de productie en verwerking van poot- en consumptiegoederen is hoog. In de loop van 2024 treedt namelijk wijziging van wet- en regelgeving op. Hierdoor zijn chemische bestrijdingsmiddelen niet meer toegestaan en zoekt men druk naar een biologisch alternatief. “Behandeling met stikstof is een compleet biologische manier van ongediertebestrijding. Daarbij laat het geen residu achter op het behandelde product.”

Veiligheid gegarandeerd

Bij het binnentreden van een ruimte waar het zuurstofniveau laag is, gelden veiligheidseisen. Presscon heeft ruime ervaring met het naleven van deze eisen. We passen al jarenlang ons zuurstofreductiesystemen toe in koel- vrieshuizen en datacenters bij gebruik als brandpreventiesysteem. Ons totale systeem is een veilige oplossing.

Zoek
Zoek