Zoek

Bescherming
verwarmingssysteem

Buffertank bescherming middels stikstof

Voor telers is het verwarmingssysteem in de kas onmisbaar voor de bedrijfscontinuïteit. Presscon heeft oplossingen die vervuiling, oxidatie, drukverschillen en verschillen in het waterniveau in de buffertank tegengaan.

Advies voor uw bedrijf of sector nodig?

Optimale bescherming van uw verwarmingssysteem

Presscon is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van stikstofexpansiesystemen, brandpreventiesystemen en innovatieve oplossingen met perslucht en stikstof. Voor de bescherming van uw verwarmingssysteem hebben we de volgende producten:

PRESSCON

WATER DRUKVATEN

PRESSCON

VITAL-OXIDIZER WATERREINIGER

PRESSCON ONTGASSER

ONTGASSER

PRESSCON DEELSTROOMFILTER

DEELSTROOMFILTER

PRESSCON DEELSTROOMFILTER

DEELSTROOMFILTER UNIT

PRESSCON VERNIT

Vernit EXPANSIESYSTEEM

PRESSCON HORNIT

HORNIT EXPANSIESYSTEEM

PRESSCON COMPRESSOREN

COMPRESSOREN

PRESSCON ELC

EQUAL LEVEL CONTROL SYSTEEM

Bescherming verwarmingssysteem tegen oxidatie

Het is belangrijk om de pH-waarde van het water in je verwarmingssysteem op peil te houden. Een te lage pH-waarde zorgt ervoor dat het ijzer van de verwarmingsbuizen aangetast wordt. Een doseerpomp met pH-regeling houdt het water continu rond pH-waarde 9. 

Deelstroomfilter tegen vervuiling verwarmingssysteem

Losgekomen ijzerdeeltjes (die nog niet zijn gaan roesten) zorgen voor watervervuiling. Door de continue waterstromen door het verwarmingssysteem vindt er slijtage aan de buizen plaats, waardoor kleine ijzerdeeltjes in het water terechtkomen. Dit wordt magnetietvervuiling genoemd. Door middel van een deelstroomfilter met magneet vangen we het magnetiet uit het systeem. 

Bij een normaal bedrijf zal dit de voornaamste vervuiling aan het verwarmingssysteem zijn, maar tijdens een verbouwing kan het om ernstigere vervuiling gaan, zoals grond en bagger die in het verwarmingssysteem terechtkomen. In dat geval vangen we met een filterzak de overige vervuiling op (vanaf 25 tot 0,5 micron). 

 

De werking van een expansiesysteem

Als belangrijk onderdeel van het verwarmingssysteem is het uiteraard van belang om ook de buffertank goed te beschermen. Presscon gebruikt in eigen huis ontwikkelde HPSA- stikstofgeneratoren (High Performance Pressure Swing Absorption) om diverse watersystemen, zoals verwarmings- en koelinstallaties, te conserveren. Dit houdt in dat de buffertanks, de expansievaten en de volledige verwarmings- of koelsystemen beschermd worden tegen roestvorming, oxidatie, en/of explosiegevaar.

Toch een andere
oplossing nodig?

Zoek
Zoek