Zoek

Ongedierte
bestrijding

Micro-organismen biologisch bestrijden met stikstof

De techniek om zuurstof te verdrijven met stikstof is onze corebusiness. Deze techniek biedt een oplossing bij o.a. aantasting van poot- en consumptie- goederen door micro-organismen.

Een aerobe bacterie (waaronder galmijt) heeft zuurstof nodig voor zijn stofwisseling en richt veel schade aan. Door het verdrijven van zuurstof in een in de ruimte waar goederen in bulk opgeslagen liggen, sterft veel ongedierte af. Onze BPC-Generator produceert stikstof met een hoge zuiverheid en brengt hierdoor het zuurstofniveau in een afgesloten ruimte snel naar een laag niveau. Testen wijzen uit dat de techniek afdoende is en aanwezige micro-organismen zoals galmijten, narcismijten en ritnaalden in deze omstandigheden afsterven.

Bekijk hier onze informatiefolders

Advies voor uw bedrijf of sector nodig?

Ongediertebescherming producten voor uw onderneming

Presscon is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van stikstofexpansiesystemen, brandpreventiesystemen en innovatieve oplossingen met perslucht en stikstof. Hieronder een overzicht van inertiseringsproducten van Presscon:

PRESSCON BPC-GEN multifunctioneel

STIKSTOF GENERATOR

PRESSCON COMPRESSOREN

COMPRESSOREN

PRESSCON PEC CONTROLLER

COMPRESSOR BESTURINGSSYSTEEM

Biologische ongediertebestrijding voorkomt grote schades

Een aerobe bacterie (waaronder galmijt) heeft zuurstof nodig voor zijn stofwisseling en richt veel schade aan. Door het verdrijven van zuurstof in een in de ruimte waar goederen in bulk opgeslagen liggen, sterft veel ongedierte af. Onze BPC-Generator produceert stikstof met een hoge zuiverheid en brengt hierdoor het zuurstofniveau in een afgesloten ruimte snel naar een laag niveau. Testen wijzen uit dat de techniek afdoende is en aanwezige micro-organismen zoals galmijten, narcismijten en ritnaalden in deze omstandigheden afsterven.

Behandeling op locatie

Onze BPC-Generator produceert stikstof van hoge zuiverheid op locatie, zodat behandeling niet locatie afhankelijk is. Kruisbestuiving door het verplaatsen van partijen is hierdoor niet aan de orde.

Biologisch alternatief

Behandeling met stikstof is een biologische manier van ongediertebestrijding. Daarbij laat het geen residu achter op het product.

Toch een andere
oplossing nodig?

Zoek
Zoek