Zoek

Waterfiltering

Waterfiltering tegen biologische vervuiling

Een effectieve oplossing tegen biologische- en magnetietvervuiling binnen verwarmingssystemen, natuurzwembaden en vijvers.

In ieder verwarmingssysteem treedt slijtage op door de continue stroom van water langs de verwarmingsbuizen. Kleine deeltjes ijzer, zoals magnetiet, vervuilen hierdoor het water. 

Verontreinigingen in het verwarmingswater zorgen voor een slechte warmteoverdracht. Dat zorgt voor energieverlies en slijtage.

Advies voor uw bedrijf of sector nodig?

Onze producten voor het filteren van water

Presscon is uw specialist op het gebied van ontwerp, bouw en onderhoud van stikstofexpansiesystemen, brandpreventiesystemen en baanbrekende oplossingen met perslucht en stikstof. Daarnaast bieden wij een breed scala aan oplossingen voor efficiënte waterfiltratie in diverse toepassingen, waaronder (natuurlijke) zwembaden, vijvers, verwarmingssystemen en brouwerijen.

PRESSCON

VITAL-OXIDIZER WATERREINIGER

PRESSCON ONTGASSER

ONTGASSER

PRESSCON DEELSTROOMFILTER

DEELSTROOMFILTER

PRESSCON DEELSTROOMFILTER

DEELSTROOMFILTER UNIT

PRESSCON DOSEERPOMPEN

DOSEERPOMPEN

Deelstroomfilter

 In een modern verwarmings- of koelingssysteem is een deelstroomfilter of een deelstroomfilter-unit daarom van wezenlijk belang. Zo’n filter vangt magnetiet (dat in het water terechtkomt door slijtage aan de verwarmingsbuizen) op. Het verwarmingssysteem van de kas is hierdoor beter beschermd. Bovendien zorgt het voor lagere energiekosten.

Waterfiltering tegen biologische vervuiling

Biologische vervuiling (zoals algen, legionella en blauwalg) kan zorgen voor gezondheidsrisico’s, groene aanslag en veel onderhouds- en controlewerkzaamheden aan natuurzwembaden en natuurwateren. Hierbij is waterfiltering een oplossing. Een andere oplossing voor het minimaliseren van biologische vervuiling in vijvers en natuurzwembaden is zuurstoftoevoeging aan het water. Dit is een ideale oplossing.

Daarnaast kan ter aanvulling op de chloorpomp in reguliere zwembaden worden gewerkt met deze oplossing. Presscon’s Vital Oxidizer (een op een Venturi lijkend product) ondersteunt het al aanwezige zuiveringssysteem, waardoor er minder chloor aan het zwembadwater toegevoegd zal hoeven worden om het water te zuiveren.

Toch een andere
oplossing nodig?

Zoek
Zoek