Zoek

Ontgassen van water

Buffertank bescherming middels stikstof

Bescherm uw leidingnetwerk door lucht uit het leidingssysteem te halen.

Het leidingnetwerk van een verwarmingssysteem in een kas is nooit volledig diffusiedicht. Ongeacht de hoeveelheid druk op de leiding zullen zuurstofmoleculen binnendringen. Om dit zo laag mogelijk te houden en daarmee de levensduur van de verwarmingsslangen te verlengen, is ontgassing van water belangrijk. Met het gebruik van een ontgasser voorkomt u oxidatie in het verwarmingssysteem.

Advies voor uw bedrijf of sector nodig?

Onze producten voor het ontgassen van water

Presscon is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van stikstofexpansiesystemen, brandpreventiesystemen en innovatieve oplossingen met perslucht en stikstof. Presscon heeft verschillende producten die helpen om water te ontgassen:

PRESSCON ONTGASSER

ONTGASSER

PRESSCON DEELSTROOMFILTER

DEELSTROOMFILTER

PRESSCON DEELSTROOMFILTER

DEELSTROOMFILTER UNIT

Waterontgassing

Hoe kouder het water in de verwarmingsleidingen, hoe meer zuurstof er opgenomen wordt. Rond 0 °C bevindt zich een maximale hoeveelheid zuurstof in het water; rond de 104°C is het water volledig zuurstofvrij. Middels een waterontgasser brengen we de druk in het systeem omlaag, waardoor het kookpunt van het water wordt verlaagd en de zuurstof uit het water gehaald kan worden.

Continu waterontgasser

Water dat ontgast is, gaat terug het verwarmingssysteem in. Dit zuurstofarme water vermengt zich met zuurstofrijk water, waardoor het zuurstofgehalte in het gehele verwarmingssysteem wordt verlaagd. 

De waterontgasser zorgt ervoor dat het moment van aflaten van zuurstof en het starten van de vacuümpomp zeer kort is. Dit heeft als voordeel dat het ketelwater in een aanzienlijk kortere tijd wordt ontgast. 

 

Verlenging levensduur verwarmingssysteem door ontgassen

Door continue ontgassing van het leidingwater verlengen we de levensduur van het verwarmingssysteem in de kas aanzienlijk. Door de lagere zuurstofwaardes in het water voorkomen we namelijk oxidatie in het verwarmingssysteem. 

Toch een andere
oplossing nodig?

Zoek
Zoek