Zoek

Presscon ELC Systeem

Equal Level Control Systeem

Het Presscon ELC systeem is ontwikkeld om twee op zichzelf werkende verwarmingsinstallaties te koppelen. Met het Presscon ELC systeem is het mogelijk om warmte tussen verschillende, aan elkaar gekoppelde opslagtanks te verplaatsen. ELC staat voor Equal Level Control en is een regelfunctie dat geïntegreerd is in het Presscon Expansie systeem.

Hoe werkt het Presscon ELC Systeem?

Een constante watertoevoer wordt gerealiseerd met behulp van een computergestuurde pomp die op een vaste frequentie draait. Deze pomp is uitgerust met kleppen en drukregeling. De retourpomp, die is aangesloten op het Presscon ELC Systeem, wordt gestart en bediend door middel van een frequentieregelaar. De draaisnelheid van de retourpomp wordt bepaald door het ELC Systeem. Aangezien de retourpomp frequentie gestuurd is, kan deze sneller of langzamer draaien dan de watertoevoerpomp. Hierdoor wordt de hoeveelheid water in elke tank nauwkeurig gereguleerd. Tevens kan het ELC Systeem met behulp van kleppen de waterstroomrichting bepalen.

Bijvoorbeeld:
Indien de druk van de waterkolom in de regeltank 15 mbar lager is dan die in de referentietank, genereert de analoge uitgang een signaal van 4 mA. Dit resulteert in een langzamere werking van de retourpomp.
Als de druk van de waterkolom in de regeltank 20 mbar hoger is dan die in de referentietank, genereert de analoge uitgang een signaal van 20 mA. Dit leidt tot een maximale draaisnelheid van de retourpomp van 50 Hz.
Het systeem regelt uitsluitend op basis van drukverschillen en niet op basis van waterniveau. Daarom kan het voorkomen dat het waterniveau in tank X hoger is dan in tank Y. Hoe groter het temperatuurverschil tussen tank X en Y, des te groter zal het niveauverschil zijn.

  1. Uitgaand van twee pompen met dezelfde capaciteit en snelheden.
  2. Is dit niet mogelijk en het niveau wijkt te veel af? Dan krijgt u het niveau niet meer onder controle.
  3. De regeltank is de tank waar de retourpomp het water in terug pompt.

Voordelen van het Presscon ELC Systeem

Vragen over het product?

Presscon is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van stikstofexpansiesystemen, brandpreventiesystemen en innovatieve oplossingen met perslucht en stikstof. Meer weten? Neem contact op met Presscon.

Bekijk ook andere
Presscon producten

PRESSCON VERNIT

Vernit EXPANSIESYSTEEM

PRESSCON

WATER DRUKVATEN

PRESSCON DOSEERPOMPEN

DOSEERPOMPEN

PRESSCON COMPRESSOREN

COMPRESSOREN

Zoek
Zoek