Zoek

Op maat gemaakte stikstofgeneratoren staan gereed voor installatie in de glastuinbouw

Stikstofgeneratoren gereed voor installatie

Presscon is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van o.a. stikstofexpansiesystemen. Het door ons zelf ontwikkelde en gebouwde systeem beschermt installaties en producten tegen corrosie, oxidatie, brand- en explosiegevaar.

Ons stikstofexpansiesysteem monitort en regelt de stikstofdruk die heerst in de expansieruimte van een centraal verwarmingssysteem. Het is van toepassing op de centrale verwarmingssystemen in de tuinbouw industrie.

Compleet systeem

Het systeem bestaat uit een stikstofgenerator met:

  • een persluchtcopressor,
  • een set van druksensoren die het waterniveau en de druk boven in een buffertank meten,
  • een vacuüm-overdrukbeveiliger voor de buffertank,
  • en een regelmodule die de stikstof generator aanstuurt.

Uitzetting en krimp in expansieruimte

 
Een centraal verwarmingssysteem in de tuinbouwindustrie slaat zijn warmte op in een verticale of horizontale buffertank. De buffertank is niet volledig gevuld met water. Er bevindt zich een expansieruimte boven het water. Bij een verticale buffer tank is deze ruimte direct boven het water in de tank. Bij een horizontale warmtesopslagtank is de expansieruimte ook direct boven het water in de warmteopslagtank, maar deze kan ook in een aparte expansie tank zijn.
 
De expansieruimte is ervoor bedoeld om het water in het centrale verwarmingssysteem de ruimte te geven om uit te zetten en te krimpen als het water opwarmt of afkoelt. Als dit gebeurd, veranderd ook de druk in de expansieruimte.

Roestvorming voorkomen

Ons VERNIT HORNIT expansiesysteem monitort de druk in de expansieruimte. Is de druk te hoog, laat een overdrukklep extra lucht ontsnappen. Is de druk te laag, levert het VERNIT HORNIT expansiesysteem stikstof aan om de expansieruimte weer op druk te krijgen. De stikstofgenerator van het VERNIT HORNIT expansie systeem levert een lucht mengsel met een stikstofconcentratie van 99,0 vol. % N2. Het systeem gebruikt stikstof omdat het een inert gas is. Inert gas voorkomt bij een hoge concentratie roestvorming.

Druksensoren bepalen waterniveau

Het VERNIT HORNIT expansie systeem zorgt er altijd voor dat er een stikstofdeken aanwezig is in de expansieruimte binnen de buffertank en dat het op een constante overdruk gehouden wordt.
 
Naast de druk beheer van het stikstofdeken, is het VERNIT HORNIT expansie systeem ook een bewakingsapparaat voor het waterniveau in de buffertank. Door gebruik te maken van druksensoren bepaald het systeem de hoogte van het waterniveau. Is het waterniveau te hoog of te laag, geeft het VERNIT HORNIT expansie systeem de juiste fout of alarmmelding. Het stuurt ook een stop signaal naar andere relevante apparaten.
 
Bewaking van het waterniveau is belangrijk voor het behoud van de buffertank. Het voorkomt dat het waterniveau te hoog wordt en schade aanbrengt aan het dak van de buffertank. Ook voorkomt het dat het waterniveau te laag wordt. Dit leidt tot lucht in de warmte aanvoer sproeibuis en in het centrale warmingsnetwerk.

Twee types

Wij maken ons expansiesysteem in 2 types:

  • VERNIT, het expansiesysteem reguleert de druk van het stikstofdeken in de verticale warmteopslagtank.
  • HORNIT, het expansiesysteem reguleert de totale systeemdruk in een horizontale warmteopslagtank. Dit gebeurt direct of via een extern expansievat.
Zoek
Zoek