Zoek

Kwaliteit van water van invloed op levensduur verwarmingssysteem

Meer aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid van verwarmingssysteem

“Tuinders hechten veel waarde aan de kwaliteit van water. Niet alleen de kwaliteit en samenstelling van gietwater, maar vergeet hierin ook niet het water in het leidingwerk. In ieder kasverwarmingssysteem treedt slijtage op door de continue stroom van water door de verwarmingsbuizen. Kleine deeltjes ijzer, zoals magnetiet, vervuilen het water. Ik zie dat men meer aandacht heeft voor de kwaliteit en duurzaamheid van hun verwarmingssysteem. Want verontreiniging in het verwarmingswater zorgt voor minder warmteoverdracht, energieverlies en slijtage,” aldus Daniëlla Hanemaayer accountmanager bij Presscon.

Deelstroomfilter

Een effectieve oplossing tegen onder andere magnetietvervuiling is een waterfiltersysteem. “Een deelstroomfilter trekt met een krachtige magneet magnetietdeeltjes uit waterleidingen en verwarmingssystemen aan. Overige vervuiling vangt de filter af in filterzakken. Een deelstroomfilter voorkomt storingen, zorgt voor het behoud van de temperatuuroverdracht en draagt bij aan een duurzamere inzet van het gehele systeem.”

Verlenging levensduur verwarmingssysteem

Duurzaamheid en verantwoord omgaan met het verwarmingssysteem bespaart kosten. Niet alleen door filtratie maar ook ontgassing van water zorgt voor behoud van het leidingwerk en componenten die hierop aangesloten zijn, zoals bijvoorbeeld pompen, afsluiters en meetapparatuur. “Het leidingwerk van een verwarmingssysteem in een kas is nooit volledig diffusiedicht. Ongeacht de hoeveelheid druk op de leiding dringen zuurstofmoleculen binnen. Om dit zo laag mogelijk te houden en daarmee de levensduur van de verwarmingsslangen te verlengen, is ontgassing van water belangrijk. Door continue ontgassing van het leidingwater verlengen telers de levensduur van hun verwarmingssysteem in de kas aanzienlijk.”

Buffertankbescherming van binnenuit

In een gesloten verwarmingssysteem zijn buffertanks een belangrijk onderdeel. Een goede bescherming zorgt voor een langere levensduur en waarborgt de continuïteit. Met een stikstofgenerator bescherm je buffertanks van binnenuit tegen corrosie, oxidatie en explosiegevaar. “Het is mooi om te zien dat Installateurs onze systemen toepassen in kassen over de hele wereld. Tot op de dag van vandaag bouwden en leverden we duizenden units. We zijn er dan ook trots op dat onze wortels diep in de tuinbouw zitten,” sluit Hanemaayer enthousiast af.

Zoek
Zoek