Zoek

Hazard Analysis and Critical Control Point plan

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point plan)

Perslucht wordt veel gebruikt voor verscheidene productieprocessen in de voedselindustrie.

Hoewel het gebruik van perslucht voor het aandrijven van apparatuur duidelijke veiligheids- en kostenvoordelen heeft, betekent het ook dat de perslucht in contact kan komen met het eindproduct waardoor het mogelijk een bron van verontreiniging wordt.

Hazard Analysis and Critical Control Point plan (HACCP)

Het waarborgen van voedselveiligheid en kwaliteit is essentieel voor het bestaan van elke voedselfabrikant.

Dit is waarom grote organisaties uit verschillende landen de vraag naar universele testen en kwaliteitsrichtlijnen hebben vastgesteld. Deze testen en richtlijnen gaan over de zuiverheid van perslucht wanneer het gebruikt wordt bij voedselverwerking en verpakking.

De ‘International Organization for Standardization ISO’, het ‘British Compressed Air Society (BCAS), het ‘British Retail Consortium (BRC), de ‘US Food and Drug Administration (FDA)’ en het ‘Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) vereisen allemaal regelmatige controles en bieden richtlijnen voor persluchtkwaliteit wanneer deze gebruikt wordt in de voedingsmiddelen-, drank- en verpakkingsindustrie.

Bij Presscon FX Prevent hebben we meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen, installeren en onderhouden van complexe persluchtinstallaties voor verschillende industrieën, waaronder de voedingsmiddelenindustrie. Wij werken nauw samen met de marktleider in luchtfiltratie, SMC Corporation. Naast advies geven, ontwerpen, installeren en onderhouden van de persluchtinstallaties, kunnen wij ook de vereiste testen van de perslucht faciliteren om de naleving van de ISO 8573-1 2010 standaarden te verzekeren.

Sinds haar oprichting is SMC een leider in pneumatische technologie. Zij voorziet de industrie met technologie en producten ter ondersteuning van de automatisering gebaseerd op het leidend principe “bijdragen aan arbeidsbesparing in de automatiseringsindustrie.” In de laatste 50+ jaren zijn SMC’s producten gegroeid tot een herkenbaar internationaal merk door middel van verkoop-, technische-, levering- en after-salesdiensten op de wereldmarkten. De verkoop is gegroeid tot een marktaandeel van 30% op de wereldmarkt.

Wat zijn de hoofdfactoren in de invloed op persluchtkwaliteit?

Uiteraard zijn de belangrijkste bronnen van besmetting voor een persluchtinstallatie de lucht en de compressor zelf. De compressorinlaat van de atmosferische luchttoevoer kan verontreinigingen zoals vaste deeltjes (vuil, zand, roet, metaaloxiden, zoutkristallen), waterdamp, oliedamp en micro-organismen binnenlaten. Daarom is de plaatsing van de compressorintake en een intakefilter erg belangrijk vanwege hun functie als eerste filterlijn voor de persluchtinstallatie. Omdat de meeste compressoren met olie worden gesmeerd, kan er ook olie in de geproduceerde perslucht terecht komen, in vloeibare vorm, nevel, of dampvorm.

Daar waar perslucht direct in contact kan komen met voedselproducten wordt aangeraden gebruik te maken van “food grade compressorolie”

Andere bronnen van verontreiniging zijn de systeemleidingen en de luchtopslagtanks. Nieuwe leidingen moeten getest worden om te verzekeren dat ze op de juiste manier ontdaan zijn van mogelijke verontreinigingen zoals deeltjes en soldeermiddel of lijmen die zijn gebruikt tijdens de installatie. De aansluitmethode die gekozen is voor de leidingen moet ook niet overgeslagen worden. Het gebruik van RVS leidingen vermindert bijvoorbeeld de kans op verontreiniging via de leidingaansluitingen door micro-organismen.

Oudere leidingen kunnen een ophoping van water, roest en olie bevatten. Bij het verbinden van nieuwe leidingen met een ouder leidingdistributiesysteem kunnen deeltjes zoals roest, ketelsteen, vuil of metaaloxiden worden verspreid naar de nieuwe leidingen. Daarnaast kunnen buffertanks met overtollig water (damp, vloeistof of een mengsel van olie en water) een broedplaats worden voor micro-organismen. Mogelijke luchtkwaliteit problemen kunnen ook voortvloeien uit misbruik, verkeerde behandeling, onoplettendheid in het onderhoud en menselijke fouten.

Een periodieke persluchttest kan kritische informatie over de luchtkwaliteit geven en kan verontreiniging van de voedselproducten op tijd helpen te voorkomen.

Hoe kan Presscon FX Prevent helpen?

Verschillende parameters moeten periodiek gecontroleerd worden, waaronder de aanwezigheid van vaste deeltjes, vochtgehalte en oliegehalte, om zeker te zijn dat de perslucht voldoet aan de normen van ISO 8573-1:2010.

Afhankelijk van de vereiste nakomingsklasse, kan Presscon FX Prevent de juiste samenstelling van trapsgewijze luchtfilters aanbevelen en leveren. Ook kan Presscon FX Prevent volledige persluchtinstallaties, die volledig voldoen aan de industriestandaarden, ontwerpen en installeren.

Wij bevelen alle klanten die perslucht in de voedselindustrie gebruiken aan, een luchtkwaliteit risicoanalyse die ontworpen is rondom de ISO 8573-1 :2010, te ondergaan. De testen zijn ook gemaakt volgens het specifieke gebruik van perslucht en volgens de industrievereisten. De risicoanalyse moet minimaal één keer per jaar worden uitgevoerd (twee onderhoud intervalcycli).

Hebben jullie een monteur die naar mijn locatie(s) kan komen?

Naast onze eigen hoogopgeleide monteurs heeft Presscon FX Prevent, in de laatste 25 jaar, een internationaal netwerk van distributeurs en dienstverleners opgebouwd zodat wij onze (internationale) klanten zo efficiënt mogelijk kunnen dienen op het hoogste niveau.

Wil je meer weten over de HACCP/ISO 8573-1 2010.04.15, onze persluchttesten of over onze persluchtinstallaties? Neem contact met ons op en wij gaan graag met je in gesprek!

Zoek
Zoek